Ściegi angielskie - podsumowanie

Ścieg angielski (czasami nazywany ‘brioszką’), to technika, w której używa się oczek podwójnych, a w rezultacie uzyskujemy ścieg z dobrze wyodrębnionymi paskami pionowymi – podobny do ściągacza. Robótka uzyskana w ten sposób jest jednak grubsza, idealnie nadaje się na szaliki, swetry i koce.

Istnieje wiele odmian ściegu angielskiego – różniących się liczbą oczek przerabianą między „paskami”, w zależności od zastosowanej techniki. W niektórych efekt „pasków” jest widoczny tylko z jednej strony, w innych obie strony wyglądają tak samo. Ściegi angielskie mogą być również przerabiane 2 kolorami – co zapewnia dodatkowy efekt, w tym wypadku kolejność kolorów jest odwrócona na prawej i na lewej stronie robótki.

Jednak we wszystkich odmianach ściegu angielskiego jeden element jest wspólny, są to oczka podwójne (przerabiane lub z narzutami, lub wkłuwając drut w poprzedni rząd/okrążenie) – w konsekwencji zużycie włóczki jest większe, niż w tradycyjnych ściągaczach.

4 najpowszechniej występujące warianty ściegu angielskiego:

Ściegi angielskie wykonywane z narzutami lub oczkami podwójnymi wyglądają niemal identycznie – te z oczkami podwójnymi mogą być jednak nieco bardziej zwarte niż te quo narzutami, gdyż wkłuwamy drut w oczko poprzedniego rzędu. Uzyskany efekt na prawej i na lewej stronie robótki jest taki sam.

Fałszywy ścieg angielski z narzutami wykorzystuje tą samą technikę, co ścieg angielski, ale ten ścieg jest przerabiany co 2 rzędy/okrążenia.

Podobnie, fałszywy ścieg angielski z oczkami podwójnymi wykorzystuje tą samą technikę co ścieg angielski z oczkami podwójnymi, ale przerabiamy motyw co 2 rzędy/okrążenia.

Powyższe dwie odmiany fałszywego ściegu angielskiego w rezultacie dają robótkę inną na prawej i na lewej stronie – do ich wykonania zużywa się jednak mniej włóczki niż w ściegu angielskim z narzutami lub oczkami podwójnymi.


Jak wykonywać 4 techniki ściegu angielskiego

Techniki te mogą być wykonywane w tę i z powrotem lub na okrągło. Mogą być wykonywane zarówno na parzystej liczbie oczek, jak i na nieparzystej. W poniższych przykładach przerabiamy w tę i z powrotem, na nieparzystej liczbie oczek.

Zdjęcie po lewej stronie prezentuje prawą stronę robótki, a zdjęcie po prawej lewą stronę robótki.

Ścieg angielski z narzutami

To najczęściej występująca technika ściegu angielskiego, otrzymana robótka jest identyczna na prawej i na lewej stronie robótki.

Przerabiać następująco (z 1 oczkiem brzegowym ściegiem francuskim z każdej strony):

Rząd 1: 1 oczko ściegiem francuskim, *1 oczko prawe, 1 narzut, zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo*, powtarzać od *-* aż zostaje 1 oczko, 1 oczko ściegiem francuskim.

Rząd 2: 1 oczko ściegiem francuskim, *1 narzut, zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo, przerabiać razem na prawo narzut i oczko zdjęte*, powtarzać od *-* aż zostaje 2 oczka, 1 narzut, zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na prawo, 1 oczko ściegiem francuskim.

Rząd 3: 1 oczko ściegiem francuskim, *przerabiać razem na prawo narzut i oczko zdjęte, 1 narzut, zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo*, powtarzać od *-* aż zostaje 3 oczka, przerabiać razem na prawo narzut i oczko zdjęte, 1 oczko ściegiem francuskim.

Powtarzać rzędy 2 i 3.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać ścieg angielski z narzutami

Ścieg angielski z oczkami podwójnymi

Otrzymana robótka jest identyczna na prawej i na lewej stronie robótki.

Przerabiać następująco (z 1 oczkiem brzegowym ściegiem francuskim z każdej strony):

Rząd 1 (na lewej stronie robótki): przerabiać wszystkie oczka na prawo.

Rząd 2 (na prawej stronie robótki): 1 oczko prawe, *1 oczko lewe, 1 oczko prawe wkłuwając drut w oczko poprzedniego rzędu*, powtarzać od *-* do końca rzędu.

Powtarzać rząd 2.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać ścieg angielski z oczkami podwójnymi

Fałszywy ścieg angielski z narzutami

Fałszywy ścieg angielski z narzutami jest przerabiany tak samo jak ścieg angielski z narzutami, ale narzuty są wykonywane tylko co 2 rzędy/okrążenia – pasek będzie widoczny tylko na prawej stronie robótki.

Przerabiać następująco (z 1 oczkiem brzegowym ściegiem francuskim z każdej strony):

Rząd 1: 1 oczko ściegiem francuskim, *1 oczko prawe, 1 narzut, zdjąć 1 oczko jak do przerobienia na lewo*, powtarzać od *-* aż zostaje 2 oczka, 1 oczko prawe, 1 oczko ściegiem francuskim.

Rząd 2: 1 oczko ściegiem francuskim, *1 oczko prawe, przerobić razem na lewo narzut i oczko zdjęte*, powtarzać od -* aż zostaje 2 oczka, 1 oczko prawe, 1 oczko ściegiem francuskim.

Powtarzać rzędy 1 i 2.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać fałszywy ścieg angielski (1)

Fałszywy ścieg angielski z oczkami podwójnymi

Fałszywy ścieg angielski z oczkami podwójnymi wykorzystuje tą samą technikę co ścieg angielski z oczkami podwójnymi, ale wkłuwamy drut w oczka poprzedniego rzędu co 2 rzędy – motyw będzie widoczny tylko na prawej stronie robótki.

Przerabiać następująco (z 1 oczkiem brzegowym ściegiem francuskim z każdej strony):

Rząd 1 (na lewej stronie robótki): przerabiać wszystkie oczka na prawo.

Rząd 2 (na prawej stronie robótki): 1 oczko prawe, *1 oczko lewe, przerobić 1 oczko prawe wkłuwając drut w oczko poprzedniego rzędu*, powtarzać od *-* do końca rzędu. (Gdy liczba oczek jest nieparzysta, zakończyć przerabiając 1 oczko lewe).

Powtarzać rzędy 1 i 2.

Zobacz video DROPS: Jak na drutach wykonać fałszywy ścieg angielski (2)

Komentarze (1)

Sahar Taha 25.03.2019 - 18:38:

You are very great to collect these stitches and help us to know the difference between them

Napisz komentarz lub pytanie do tej lekcji

Twój adres email nie będzie opublikowany. Pola obowiązkowe są oznaczone *.