10 små hint

I hint #3 skal vi hekle en ny rute til teppet. Ruten er ikke så stor men vi skal lage 10 stk av denne. Diagrammet vi hekler ruten etter, kaller vi for A.4. Du finner diagrammer for hvert steg der maskene vi beskriver er markert med rødt, og et bilde som viser hvordan det ser ut. Ønsker du å hekle etter instruksjonsvideo eller et komplett diagram kan du hoppe over bildene og se nederst på siden.

La oss komme i gang!

Vi hekler 4 omganger i rute A.4 med følgende farger:

OPPLEGG + 1.OMGANG: 16 syrin
2.-3.OMGANG: 15 lyng
4.OMGANG: 01 hvit

FARGETIPS:
Bruker du en annen fargekombinasjon enn den vi har valgt å bruke her?
Noter deg hvilke fargenummer du erstatter med hva før du begynner, du finner en oversikt over de originale fargenumrene her.

OPPLEGG:
Hekle 4 luftmasker med syrin, sett dem til en ring med 1 kjedemaske i første luftmaske.

1.OMG:
Hekle 1 luftmaske (= 1.fastmaske).

Hekle * 2 luftmasker, 2 fastmasker om ringen *, gjenta *-* 3 ganger totalt. Hekle 2 luftmasker, 1 fastmaske om ringen.

Avslutt omgangen med 1 kjedemaske i 1.luftmaske på begynnelsen av omgangen, ikke bytt farge.

Hekle 1 kjedemaske om luftmaskebuen, samtidlig som det byttes til lyng, les FARGEBYTTE-TIPS under. Klipp syrin tråden.

FARGEBYTTE-TIPS:
For å få penest overgang ved fargebytte hekles siste maske før fargebytte med den nye fargen.

2.OMG:
Hekle 3 luftmasker (= 1. stav), 1 stav om luftmaskebuen, 2 luftmasker, 2 staver om samme luftmaskebue, 1 luftmaske.

Hekle * 2 staver om neste luftmaskebue, 2 luftmasker, 2 staver om samme luftmaskebue, 1 luftmaske *, gjenta *-* 3 ganger totalt.

Avslutt omgangen med 1 kjedemaske i 3. luftmaske på begynnelsen av omgangen.

3.OMG:
Hekle 1 kjedmaske om luftmaskebuen, 3 luftmasker (=1. stav), 2 staver om samme luftmaskebue, 2 luftmasker, 3 staver om sammen luftmaskebue, 1 luftmaske.

Hekle * 3 staver om neste luftmaskebuen, 2 luftmasker, 3 staver om samme luftmaskebue, 1 luftmaske *, gjenta *-* 3 ganger totalt.

Avslutt omgangen med 1 kjedemaske i 3. luftmaske på begynnelsen av omgangen, les FARGEBYTTE-TIPS over. Bytt til hvit og klipp lyng tråden.

4.OMG:
Hekle 1 luftmaske, les HEKLEINFO under.

HEKLEINFO:
Omgangen starter med 1 luftmaske før første fastmaske (denne luftmasken erstatter ikke første fastmaske).

Hekle * 1 fastmaske i hver av de 3 neste maskene, 2 fastmasker om luftmaskebuen, 2 luftmasker, 2 fastmasker om sammen luftmaskebue, 1 fastmaske i hver av de 3 neste maskene, 2 halvstaver rundt luftmasken fra 2.og 3.omgang *, gjenta *-* 4 ganger totalt.

Avslutt omgangen med 1 kjedemaske i 1. fastmaske på begynnelsen av omgangen. Klipp og fest trådene!

Ferdig!

Nå er vi ferdig med en rute A.4, som skal være 8 x 8 cm.

Hekle 10 av denne ruten i samme fargekombinasjon som du ser her:

Komplett diagram for hint #3

= 4 luftmasker, sett dem til en ring med 1 kjedemaske i første luftmaske – se punkt på sirkel, omgangen starter og slutter her
= luftmaske
= kjedemaske i / om maske
= fastmaske om luftmaskebue/luftmaskering
= fastmaske i maske
= stav om luftmaskebue
= 1 halvstav rundt luftmasken fra 2.og 3.omgang

Video hint

Trenger du hjelp med teknikkene?

I denne videoen viser vi alle de forskjellige teknikkene du trenger for å gjøre hint #3.