Ordlista

För att så många som möjligt skall ha glädje och användning av Garnstudios hemsidor och gratis mönster så har vi här några ordlistor som ska underlätta.

Svenska Nederlands
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 cm = 0,39 inch
1 rm, 1 am 1 recht, 1 averecht (1 r, 1 av)
2 rm, 2 am 2 recht, 2 averecht (2 r, 2 av)
2 v rätstickning 2 nld ribbelst
2 varv rätstickning ribbels
akryl acryl
alla alle
allt alles
alltid altijd
alternativ alternatief
am = avig maska av st = averechts steken
andra, 2:a de tweede/de andere twee
antal aantal
år jaar
arbetet, arb het werk/handwerk
ärm mouw
ärmhål armsgat
ärmkulle mouwkop
åt sidan terzijde
återstående overige / resterende
avigsidan verkeerde kant/terugg. nld
avm=avmaska kant af
avmaskning, avm afkanten 
avsluta eindig
axel schouder
axelsöm schoudernaad
bakersta maskbågen de achterkant van de steek
bakifrån, in i maskan achter in de steek
bakom achter
bakstycke achterpand/rugpand
bålen pand(-en)
bara alleen
bård rand/boord
beskrivning patroon
bomull katoen
börja(n) begin
broderi borduur
bubbla nopje
bystvidd borstbreedte
byt wissel
byt mellan wissel tussen
ca = cirka ca = circa
de stickade maskorna de gebreide steken
dela deel
dela på mitten deel in het midden
delbart med deelbaar door
drag den lyfta m över haal de afgehaalde steken daarover
drag den lyfta m över haal de afgehaalde steken daarover
drag garnet genom öglan haal de draad door het lusje
dubbelstolpe (dst) dstk / dubbel stokje 
efterstygn matrassteken
eller of
en één
en storlek one size / één maat
en virkad maska een gehaakte steek
endast maar
fåll omvouwen
färg kleur
fastmaska (fm) v / vaste(n)
ficka zak
fläta kabel
flätsticka kabelnaald / hulpnaald
flera meer
flytta plaats / verplaatsen
flytta markören zet markeerder op andere naald
följande volgende
fördelat på 4 strumpst verdeel de st op 4 sokkennaalden
föregående vorige
föregående varv vorige naald of toer
förklaring /förkl uitleg 
form vorm
forma ärmkullen vorm van mouwkop
först eerst
fortsätt ga zo door / doorgaan
förutom behalve
fram- och bakstyck achter-/voorpand
framkant voorkant
framkant voorbies
främre maskbåge eerste steken
framsidan (på arb) goede kant (van het werk)
framstycke voorpand
från *-* van * tot *
fyrdubbel stolpe vierdubbel stokje
gånger ggr keer
garn garen
garnet bakom draad achter
garnet framför arb draad voor
genom door
genom främre maskbågen voorin de steek
hålmönster ajourmotief
halsduk shawl
halskant halskant
halsringning halslijn
hålvarv kant/rand met gaatjes
halvpatent halve patentsteek
halvstolpe (hst) hstk (half stokje)
härva bol 
hel längd totale hoogte
hjälpsticka/hj.st hulpnaald / hulpnld 
höft heup
höger rechts
höger framst rechter voorpand
höger sticka rechter naald
hoppa över overslaan
hoppa över en maska een steken overslaan
ihop,tillsammans, tills samen
inåt over
inklusive inclusief
intagning minder / minderingen
jämnt gelijkmatig
kant rand
kantmaska (kantm) kantsteken (kantst)
kjol rok
klänning jurk
klipp tråden knip de draad af
knappar knopen
knapphål knopgat
knapphålskant knoopsgatrand
kofta vest / jas
korsa kruis
korsstygn kruissteken
kort kort
krage kraag
kvar terug
lägg upp zet op - opzetten
lägg, placera plaatsen 
lägg, sätt plaats
lämna resterande maskor laat de overige steken staan
lång lang
längd lengte
längs med langs met
linning band
liten klein
luftmaska / lm losse (l)
luva muts
lyft 1 m haal 1 st los af de nld
lyft 1 rm haal 1 st r van de naald af
månad maand
markör märktråd merkdraad
märktråd markeerder, markeerdraad
maska / m steken / st
maska av kant af
maska av / avm afkanten
maskbåge stekenboog
maskhållare stekenhouder
mäta meten
mått afmeting
mellanrum afstand
minska minder
mitten midden
mittmaskan middelste steken
mittstycke middenvoor
mönster motief
mönsterrapport herhaling van motief
montering afwerking
moss-stickning gerstekorrelsteken
motsatt sida aan de weerskanten
mudd, manschett manchet
nästa volgende 
nederkant onderrand
nystan bol
Obs opmerking
också ook
ögla lus / lusje
ögla lusje
ojämna antal varv ongelijk aantal naalden
ojämnt antal maskor ongelijk aantal steken
ok pas
öka meerderen
ökning meerdering
omlott over elkaar
omslag omslag
omslag omslag 
omvänt in spiegelbeeld
öppning opening
över over
övervidd, bröstmått borstwijdte
på längden in de lengte
på samma sätt op dezelfde manier
passande passende
patent patentsteek
placera plaatsen
plocka upp opnemen / neem op 
pund (1 oz=28,35gr) pond
pund (1 oz=28,35gr) pond
ränder strepen
rapport rapport
räta varv naald op de goede kant
rätsida goede kant / heengaande nld
rätstickning ribbelst
rätstickning ribbels
repetera herhalen
resår Boordsteek
resårband elastiek
resårstickning ribbelst
rm = rätmaska r = rechtsteken
rullekrave col / trui met hoge col
rundsticka rondnaalden
runt rond
runt ok ronde pas
så här zodat
samma dezelfde
samtidigt tegelijkertijd
sätt i en markör pm - plaats markeerder
sätt ihop / sätt samman zet samen / naai delen aan elkaar
sätt maskorna på en hjälpsticka plaats de steken op een hulpnaald
sedan dan
sista eindig met / aan het eind
sjal sjaal
slätst med avigan ut averechte tricotsteek (recht aan de verkeerde kant en av aan de goede kant)
slätstickning tricotsteken 
slätstickning/slätst tricotst
smygmaska (sm) hv / halve vaste(n)
snedda schuin
söm naad
som als
spegelvänd spiegelbeeld
spets kant
sprund split
sticka naalden
sticka brei
sticka breinaalden
sticka i bakre maskbågen brei achter in de steek
sticka ihop 2 am brei 2 st av samen
sticka ihop 2 rm brei 2 st samen
sticka rakt upp brei recht
sticka runt brei in het rond
sticka tillbaka brei terug
sticka upp maskor neem steken op
stickfasthet stekenverhouding
stickfasthet steekverhouding
stickning breiwerk
stolpm / stolpe (st) stk = stokje
storlek maat
sträcka rekken
strumpstickor sokkenbreinaald
stygn steken
sy ihop naai samen
tappa en maska laat een steek vallen
tappa en maska laat een steek vallen
töja sig zich rekken
totalt totaal
tråd, garn draad
Tredubbel stolpm driedubbel stokje
tröja trui
ull wol
ungefär ca
upprepa dessa x varv herhaal x keer
v = varv nld = naalden
vänd arbetet keer het werk
vänd, vända keer het werk
vänster links
var för sig apart
varannan elke tweede
varje elke
varje elk
varv naald / nld / toer / tr
varvantal aantal naalden
varvhöjd aantal nld in de hoogte
väst / linne vest / vestje
växelvis afwisselend
veck plooi
veck plooi
vidare vervolgens
vik vouwen
viktmått (1 lbs=456gr) gewicht
virka haken
virkad kant gehaakte rand
virknål haaknaald
vriden maska verdraaide steken