Ordlista

För att så många som möjligt skall ha glädje och användning av Garnstudios hemsidor och gratis mönster så har vi här några ordlistor som ska underlätta.

Svenska English (UK/cm)
* - * * - *
1 cm = 0,39 inch 1 inch=2,54 cm
2 varv rätstickning 2 rows garter st
en virkad maska a crochet stitch
akryl acrylic
på samma sätt alike, similary
allt all
också also
byt mellan alternate (alt)
växelvis alternately (alt)
alternativ alternative (alt)
totalt altogether
alltid always
ca = cirka approx
ungefär approximately
ärm arm (sleeve)
ärmhål armhole
som as
åt sidan aside
samtidigt at the same time
bakstycke back
bakersta maskbågen back loop (of st)
bakifrån, in i maskan back, through of loop
efterstygn backstitch
nystan ball
börja(n) begin(ning)
bakom behind
maska av bind off (BO)
bubbla bobble
bålen body
fram- och bakstyck body
bård border
knapphål buttonhole
knappar buttons
fläta cable (braids)
hjälpsticka/hj.st cable needle
flätsticka cable needle, cn
luva cap, hood
kofta cardigan
maska av / avm cast off / fasten off
avm=avmaska cast off /fasten off
lägg upp cast on (CO)
linning casting (eg for elastic)
avmaskning, avm casting off
mitten center
mittmaskan central stitch
mittstycke centre front/back
luftmaska / lm Chain stitch (ch)
byt change
bystvidd chest measurement
övervidd, bröstmått chest measurement
rundsticka circular needle
krage collar
färg color
hel längd complete length
fortsätt continue
bomull cotton
virka crochet
virkad kant crochet border
virknål crochet hook
korsa cross
korsstygn cross stitch
mudd, manschett cuff
intagning decreasing
dela divide
dela på mitten divide at the center
fördelat på 4 strumpst divided on 4 double-pointed needles
fastmaska (fm) Double crochet (dc)
strumpstickor double pointed needles
dubbelstolpe (dst) Double treble crochet (dtr)
drag garnet genom öglan draw through a loop
klänning dress
tappa en maska drop a stitch
tappa en maska drop a stitch
varje each
kant edge
kantmaska (kantm) edge stitch
resårband elastic
broderi embroidery
jämnt even
alla every
varje every
varannan every other
förutom except
förklaring /förkl explanation
hålmönster eyelet pattern
klipp tråden fasten off
avsluta finishing
först first
patent fishermans rib
vik fold
följande following
nästa following
från *-* from * to *
framkant front band
knapphålskant front band (with buttonholes)
framkant front edge
främre maskbåge front loop
framstycke front piece
framsidan (på arb) front side (of work), right side, RS
rätstickning garter st
rätstickning garter stitch
2 v rätstickning garter stitch (2 rows)
stickfasthet gauge(US), tension (UK)
halvpatent half fishermans rib
härva hank of yarn, skein
nederkant hem
fåll hem
höft hips
inklusive including
öka increase
ökning increase
inåt inwards
sätt ihop / sätt samman join
1 rm, 1 am k1p1, knit one, purl one
2 rm, 2 am K2, P2
sticka ihop 2 rm k2tog knit 2 together
sticka knit
sticka runt knit in the round
sticka i bakre maskbågen knit into back of stitch
räta varv knit row
rm = rätmaska knit stitch, stockinette st
sticka upp maskor knit up stitches
stickning knitting
sticka knitting needle
spets lace
sista last
lämna resterande maskor leave remaining
vänster left
längd length
längs med lengthwise
på längden lengthwise
så här like this
lång long
ögla loop
ögla loop
maskbåge loop
markör märktråd marker
mäta measure
mått measurement
spegelvänd mirrored
hoppa över miss/pass over/skip
månad months
moss-stickning moss stitch
märktråd MT marking thread
flera multiple mult
halskant neckband
halsringning neckline
sticka needle
Obs Note
varvantal number of rows
varvhöjd number of rows in length
antal number, no
ojämna antal varv odd number of row
ojämnt antal maskor odd number of stitches
en one
en storlek one size
bara only
endast only
öppning opening
motsatt sida opposite side
eller or
pund (1 oz=28,35gr) ounces oz (1 oz=28,35 g)
över over
omlott over each other
pund (1 oz=28,35gr) oz ounces
sticka ihop 2 am p2tog - purl 2 together
drag den lyfta m över pass slipped stitch over
drag den lyfta m över pass the slip stitch over (psso)
mönster pattern
beskrivning pattern
mönsterrapport pattern repeat
plocka upp pick up
placera place
lägg, placera place
lägg, sätt place
sätt maskorna på en hjälpsticka place on stitch holder
veck pleat
veck pleat
sätt i en markör pm - place marker
ficka pocket
viktmått (1 lbs=456gr) pound (lbs)
föregående previous
föregående varv previous row
tröja pullover/sweater
am = avig maska purl stitch, p
fyrdubbel stolpe Quadruple treble crochet
kvar remaining
återstående remaining
rapport repeat (rapport)
upprepa dessa x varv repeat these x rowsreverse (rev)
omvänt reverse
slätst med avigan ut reverse stocking stitch (1 row purl sts RS, 1 row knit sts WS)
resår rib
resårstickning ribbed knitting
höger right
höger framst right front
höger sticka right needle
rätsida right side
runt round
hålvarv row of eyelet holes
v = varv row, round
varv row, round
samma same
sjal scarf
halsduk scarf
söm seam
andra, 2:a second
var för sig separate, separated
sy ihop sew seams
form shape
kort short
axel shoulder
axelsöm shoulder seams
storlek size
hoppa över en maska skip a stitch
kjol skirt
forma ärmkullen sleeve top/cap shaping
lyft 1 m slip 1 stitch, sl 1
lyft 1 rm slip one knitwise (sl1 kw)
smygmaska (sm) slip stitch (sl st)
flytta markören slm - slip marker
snedda slope
liten small
mellanrum space
sprund split
stygn stitch
maskhållare stitch holder
maska / m stitch, st
de stickade maskorna stitches used
slätstickning stockinette stitch (St st)
slätstickning/slätst stocking stitch s/s
töja sig stretch
sträcka stretch
ränder stripes
passande suitable
minska take in / decrease
stickfasthet tension (UK), gauge (US)
sedan then
vidare then
genom through
genom främre maskbågen through front of loop (tfl)
gånger ggr times
montering to make up/join
ihop,tillsammans, tills together, altog
ärmkulle top shaping
flytta transfer
stolpm / stolpe (st) Treble crochet (tr)
vänd, vända turn
vänd arbetet turn (the work)
rullekrave turtle neck
vriden maska twisted or crossed stitch
halvstolpe (hst) UK:Half treble crochet (htr) US:Half double crochet (hdc)
Tredubbel stolpm UK:Triple treble crochet, US:Double treble crochet (dtr)
väst / linne vest
ull wool
arbetet, arb work (knitting)
delbart med work a multiple of
sticka tillbaka work back
sticka rakt upp work straight, work even
avigsidan wrong side, WS
garn yarn
tråd, garn yarn
garnet bakom yarn behind
garnet framför arb yarn forward
omslag yarn round needle
år year
omslag YO yarn over
ok yoke
runt ok yoke