Stopa #4 - Kytky a poupata

4. stopu k naší tajemné dece tvoří prvních 6 kruhových řad velkého čtverce, které uháčkujeme ve 2 barevných kombinacích. Postupovat budeme podle schématu A.2. Použijeme stejné prvky/oka jako dříve, ovšem v nových kombinacích, takže vytvoříme mimo jiné poupata a další zajímavé prvky!

Barvy

Prvních 6 kruhových řad vzoru A.2 háčkujeme v těchto barvách:

ZAČÁTEK + 1. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
2. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík
3. - 4. KRUHOVÁ ŘADA: 15 fuchsie
5. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
6. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík

TIP - BARVY:
Máte sestavenou vlastní barevnou kombinaci, odlišnou od té naší? Poznamenejte si ještě před začátkem samotné práce, která vaše barva nahrazuje kterou z těch našich, uvedených ve výchozím seznamu materiálu tady.

INFO:
Postup, který je zapsaný mezi dvěma * (hvězdičkami), je potřeba opakovat pokaždé, kdy se v návodu objeví značka *-*.
Symboly, které jsou ve schématech vyznačeny červeně, jsou vždy popsány v návodu nad obrázkem.

Pusťme se do toho!

ZAČÁTEK:
Bílou přízí uháčkujeme 4 řetízková oka a spojíme je do kroužku pomocí 1 pevného oka, které vpíchneme do prvního řetízkového oka.

1. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka (= 1. dlouhý sloupek).

Pak háčkujeme *1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek kolem kroužku z řetízkových ok*, *-* opakujeme celkem 11x, 1 řetízkové oko (= 12 dlouhých sloupků).

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na světlou šeříkovou, viz TIP – ZMĚNA BARVY níže, bílou přízi odstřihneme.

TIP – ZMĚNA BARVY:
Abychom dosáhli plynulých a úhledných přechodů barev, háčkujeme poslední pevné oko v kruhové řadě přízí v barvě řady následující.

2. KRUHOVÁ ŘADA:
Do řetízkového oka z předchozí kruhové řady uháčkujeme 1 pevné oko, pak háčkujeme «POUPĚ NA ZAČÁTKU KRUHOVÉ ŘADY», takto: 3 řetízková oka (nahrazují 1 dlouhý sloupek), 3 dlouhé sloupky do téhož oka, smyčku, která zůstane po dokončení posledního dlouhého sloupku, sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část třetího řetízkového oka na vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku.

Pak háčkujeme *3 řetízková oka, «POUPĚ», takto: 4 dlouhé sloupky do následujícího řetízkového oka, smyčku z posledního dlouhého sloupku sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku*, *-* opakujeme celkem 11x, 3 řetízková oka = 12 poupat.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka (v 1. poupěti) ze začátku kruhové řady.

3. KRUHOVÁ ŘADA:
Do vrcholku 1. poupěte uháčkujeme 1 pevné oko, přízi změníme na fuchsiovou, uháčkujeme 1 řetízkové oko a světle šeříkovou přízi odstřihneme.

Dál háčkujeme *1 krátký sloupek kolem obloučku z řetízkových ok, 5 řetízkových ok, 1 krátký sloupek kolem následujícího obloučku z řetízkových ok, 9 řetízkových ok, 1 krátký sloupek kolem dalšího obloučku z řetízkových ok, 5 řetízkových ok*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady.

4. KRUHOVÁ ŘADA:
Do každého z následujících 2 řetízkových ok uháčkujeme po 1 pevném oku, pak 1 řetízkové oko.

Dál háčkujeme *1 krátký sloupek kolem obloučku z řetízkových ok, 2 řetízková oka, 5 dlouhých sloupků kolem obloučku z 9 řetízkových ok, 3 řetízková oka (roh), 5 dlouhých sloupků kolem téhož obloučku z 9 řetízkových ok, 2 řetízková oka, 1 krátký sloupek kolem následujícího obloučku z 5 řetízkových ok, 5 řetízkových ok*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu končíme 1 pevným okem do 1. krátkého sloupku ze začátku kruhové řady.

5. KRUHOVÁ ŘADA:
Do 1. řetízkového oka uháčkujeme 1 pevné oko – přízi při tom změníme na bílou, fuchsiovou přízi odstřihneme, uháčkujeme POUPĚ NA ZAČÁTKU KRUHOVÉ ŘADY.

Pak háčkujeme 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího dlouhého sloupku, 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek vynecháme, pak po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků.

ROH. Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, pak 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Dál háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího dlouhého sloupku, 2 řetízková oka, do 2. řetízkového oka uháčkujeme POUPĚ, 2 řetízková oka, do 3. řetízkového oka uháčkujeme POUPĚ, 2 řetízková oka, do 1. řetízkového oka uháčkujeme POUPĚ, 2 řetízková oka, 1 dlouhý sloupek do následujícího dlouhého sloupku, 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků*, ROH a *-* opakujeme celkem 3x, nakonec uháčkujeme ROH.

Poté háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 dlouhý sloupek vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího dlouhého sloupku, 2 řetízková oka, POUPĚ do 2. řetízkového oka, 2 řetízková oka, POUPĚ do 3. řetízkového oka, 2 řetízková oka. Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady, barvu příze měnit nebudeme.

6. KRUHOVÁ ŘADA:
Do 1. řetízkového oka uháčkujeme 1 pevné oko - – přízi při tom změníme na světlý šeřík, bílou přízi odstřihneme, uháčkujeme 3 řetízková oka, 1 řetízkové oko vynecháme.

Pak háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok.

ROH. Kolem obloučku z řetízkových ok uháčkujeme 2 dlouhé sloupky, pak 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 3 ok, po 1 dlouhém sloupku kolem každého z dalších 2 obloučků z řetízkových ok, 1 dlouhý sloupek do vrcholku (prostředního) POUPĚTE, po 1 dlouhém sloupku kolem každého z dalších 2 obloučků z řetízkových ok, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok*, ROH a *-* opakujeme celkem 3x, pak uháčkujeme ROH.

Nyní háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do/kolem každého z dalších 3 ok, po 1 dlouhém sloupku kolem každého z následujících 2 obloučků z řetízkových ok, 1 dlouhý sloupek do vrcholku (prostředního) POUPĚTE, 1 dlouhý sloupek kolem dalšího obloučku z řetízkových ok.
Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady (= po obvodu čtverce máme 84 dlouhých sloupků, 8 řetízkových ok a 4 rohy se 3 řetízkovými oky).

Díl odložíme a stejným způsobem uháčkujeme ještě jeden takový čtverec, ovšem v této barevné kombinaci:

ZAČÁTEK + 1. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
2. KRUHOVÁ ŘADA: 16 šeřík
3. - 4. KRUHOVÁ ŘADA: 15 fuchsie
5. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
6. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík

Hotovo!

A tady vidíte, jak vypadá v obou barevných kombinacích dokončený díl podle schématu A.2, včetně 6. kruhové řady.

Výsledkem postupu podle 4. stopy jsou 2 čtverce o rozměrech asi 17 cm x 17 cm.

Celé schéma 4. stopy

= uháčkujeme 4 řetízková oka a spojíme je do kroužku 1 pevným okem vpíchnutým do prvního řetízkového oka – tečka na kružnici označuje začátek a konec kruhové řady
= řetízkové oko
= pevné oko do/kolem oka
= dlouhý sloupek kolem kroužku/obloučku z řetízkových ok
= POUPĚ NA ZAČÁTKU KRUHOVÉ ŘADY: 3 řetízková oka (nahrazují 1 dlouhý sloupek), 3 dlouhé sloupky do téhož oka, smyčku, která zůstane po dokončení posledního dlouhého sloupku, sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část třetího řetízkového oka na vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku
= 3 řetízková oka
= POUPĚ: 4 dlouhé sloupky do téhož oka, smyčku z posledního dlouhého sloupku sejmeme z háčku, háček vpíchneme za přední část třetího řetízkového oka na vrcholku prvního dlouhého sloupku, nabereme sejmutou smyčku z posledního dlouhého sloupku a protáhneme ji okem na háčku
= krátký sloupek kolem oka
= 5 řetízkových ok
= 9 řetízkových ok
= dlouhý sloupek do oka

Video stopa

Potřebujete radu, jak na to?

V této video-ukázce uvidíte všechny jednotlivé postupy a techniky, které potřebujete k dokončení 4. stopy.

Komentáře (17)

Myriam 28.03.2017 - 00:36:

Enhorabuena por el trabajo que estais haciendo. Es mi primera manta y no sé si debería ir bloqueando las piezas según las voy tejiendo. Muchas gracias.

DROPS Design 30.03.2017 - 21:52:

Hola Myriam. Es recomendable bloquear las piezas antes de coserlas. Puedes ir haciéndolas según vas haciendo los cuadrados o al finalizar la manta. Recuerda que es importante mantener los tamaños recomendados.

Britt Wehlast 27.03.2017 - 20:40:

Tak for dejlig afslappende / udfordrende og skønne hækleruder. Jeg afpasser farver der passer til det tæppet skal anvendes til og hækler i det udmærkede 8/4 drops you 7 Glæder mig til næste opgave

Erika Domsic 27.03.2017 - 00:41:

When you finish the square do you finish off the square or leave the light lilac on your hook?

DROPS Design 27.03.2017 - 13:18:

Hi Erika, just leave it and put your work aside until you get next clue :)

Marie 26.03.2017 - 19:26:

Utskrifts-knappen finns inte på alla versioner av hemsidan tyvärr. :/ Det är ett roligt projekt :)

Lise Persson 25.03.2017 - 10:09:

Jeg kan kun finde video til runde 3 i denne uges ledetråd? Ligger resten et andet sted? Hilsen Lise

DROPS Design 27.03.2017 - 08:43:

Hej Lise, Jo i første video hækler vi alle omgange i denne ledetråd. God fornøjelse!

Sue 24.03.2017 - 18:13:

Is here a possibility to install a translator function to this pattern page? Can't understand any of the comments or answers being submitted which is very frustrating.

DROPS Design 30.03.2017 - 14:04:

Dear Sue, you are welcome to use any online translator to help you, and/or ask your own question here. Happy crocheting!

Jannie Hansen 24.03.2017 - 13:49:

Vil det være dumt og skifte den syren ud med jeans blå i 2 rude ?? Synes de er meget ens..? Eller vil det ødelægge næste ledetråd ? ;-)

DROPS Design 24.03.2017 - 15:23:

Hej Jannie, du kan ikke ødelægge noget, farver vil altid være en smags sag ;) God fornøjelse!

Bernadette 24.03.2017 - 12:03:

J'adore ce challenge, c'est mon premier et je pense que ce ne sera pas le dernier. Bonnes explications qui nous laissent le choix entre diagramme et écrits. les vidéos sont parfaites. merci

Katja 24.03.2017 - 09:45:

Die erste Noppe in Reihe 5 (Bild 14) - wo genau wird dafür eingestochen? In die erste Masche oder in den ersten Luftmaschenbogen?

DROPS Design 30.03.2017 - 14:04:

Liebe Katja, die erste Noppe wird in die erste Masche gehäkelt. Viel Spaß beim häkeln!

Elise 24.03.2017 - 09:24:

Is there a possibility to download or print the pattern?

DROPS Design 13.04.2017 - 07:47:

Hi Elise! Sure, you can print/download every single clue - see pink button in right up corner, under the headline. Happy crocheting!

Ann-Britt 24.03.2017 - 09:13:

Ska man klippa tråden efter varv 6 eller kommer rutan att bli större och man fortsätter med samma färg? Superfint mönster :)

DROPS Design 27.03.2017 - 09:25:

Hej Ann-Britt, Ja du kan klippa tråden efter varv 6, eller så väntar du bara på nästa ledtråd ;)

Jannie Hansen 23.03.2017 - 23:00:

Jeg synes ikke dette tæppe skal hækles i Drops 8 da det er noget "klump værk"........drops 7 som Meadow var nok bedre.......bare min mening. !! Vil da prøve i tyndere garn når dette er færdigt ;-)

DROPS Design 24.03.2017 - 15:30:

Hej Jannie, Vi ser masser af flotte ruder i fantastisk flotte farver så det kan vi ikke holde med om. Du er naturligvis velkommen til at bruge DROPS Loves You #7 da bliver ruderne jo bare ikke så store. Rigtig god fornøjelse!

Else-Karin Kvam 23.03.2017 - 17:00:

Det er litt dumt at det ikke står opplyst hvilke farger som skal brukes på rute 2 - på bobleomg. når man printer ut i sort hvitt kan man jo ikke se fargen og det står ikke opplyst noen plass at man skal ha en annen farge her - det bør dere rette på

DROPS Design 24.03.2017 - 15:32:

Hej Else-Karin, Jo men øverst i ledetråden finder du farven som vi har valgt for hver omgang. Vi skriver også i selve opskriften hver gang vi bytter farve :) Rigtig god fornøjelse!

Edith 23.03.2017 - 16:10:

In der Anleitung steht: "Die Arbeit zur Seite legen und noch ein Quadrat ebenso in einer anderen Farbkombination häkeln" Die Farbfolge ist aber die gleiche, auch das Foto zeigt 2 x das gleiche Quadrat. Was stimmt nun?

Edith 23.03.2017 - 16:14:

Sorry, die Farben sind doch unterschiedlich - ich hatte bei Runde 2 "hell" überlesen. ;))

Pia Jensen 23.03.2017 - 15:28:

Det sidste billede er af de to farvekombinationer ved siden af hinanden - de er godt nok meget ens. Kan I printe "komplet diagram for ledetråd 4"? jeg kan ikke - og jeg øver mig i at læse hele diagrammer.

DROPS Design 23.03.2017 - 15:43:

Hej Pia, den ene blomst er hæklet i lys syren og den anden i syren. Hvis du vælger vis udskrift først, så kan du se at diagramteksten og diagrammet ligger på de to sidste sider. Hvis du højre-klikker så kan du vælge at kun skrive de 2 sider ud. God fornøjelse!

Merete Vang 23.03.2017 - 15:11:

Der var nu ikke stor forskel på de to farvekombinationer :) Tror der mangler et billede af farvekombination 2.

DROPS Design 23.03.2017 - 15:40:

Hej Merete, jo det stemmer, den ene blomst er hæklet i lys syren og den anden i syren. God fornøjelse!

Gitte Knappmann 23.03.2017 - 14:45:

Jeg kan ikke printe ledetråden ud. Hvordan gør i andre?

DROPS Design 23.03.2017 - 15:38:

Hej Gitte, Klikker du på "Udskriv" øverst på siden til højre (på samme række som du skifter sprog)?

Přidejte svůj komentář či dotaz k této stopě

Vaši emailovou adresu nezveřejníme. Povinná pole jsou označena *.