Stopa #2 - Dokončeme první stopu!

Druhá stopa naší letošní Společné výpravy s háčky - Crochet-Along obsahuje 6. až 11. kruhovou řadu čtverce, který si označíme A.1. Nápomocna nám budou speciální schémata, jednoduše popsaná v textu a také fotky postupující práce, pěkně krok za krokem. Pokud raději háčkujete jen podle schémat, najdete na konci tohoto popisu ucelené schéma včetně použitých symbolů i s vysvětlivkami. Pokud máte raději názorné ukázky, máme je pro vás úplně dole, na konci stránky.

Barvy

V této části (A.1) budeme pracovat s následující kombinací barev:

6. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
7. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík
8. KRUHOVÁ ŘADA: 15 fuchsie
9. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
10. + 11. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá

TIP - BARVY:
Máte sestavenou vlastní barevnou kombinaci, odlišnou od té naší?
Poznamenejte si ještě před začátkem samotné práce, která vaše barva nahrazuje kterou z těch našich, uvedených ve výchozím seznamu materiálu tady.

INFO:
Postup, který je zapsaný mezi dvěma * (hvězdičkami), je potřeba opakovat pokaždé, kdy se v návodu objeví značka *-*.
Symboly, které jsou ve schématech vyznačeny červeně, jsou vždy popsány v návodu nad obrázkem.

Pusťme se do toho!

Vezmeme si první kolečko, které jsme uháčkovali podle 1. stopy.

6. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko.

Pak háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 2 ok, 1 polodlouhý sloupek do dalšího oka, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 2x nahozené dlouhé sloupky do dalšího oka, 3 řetízková oka (roh), 2 2x nahozené dlouhé sloupky do toho samého oka, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 polodlouhý sloupek do dalšího oka, po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 10 ok*, *-* opakujeme celkem 4x.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do řetízkového oka ze začátku kruhové řady, barvu příze měnit nebudeme.

7. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme po 1 pevném oku do každého z následujících 2 krátkých sloupků, při háčkování posledního z nich změníme barvu příze na světlý šeřík, viz TIP – ZMĚNA BARVY TIP níže, 1 řetízkové oko, bílou přízi odstřihneme.

TIP – ZMĚNA BARVY:
Abychom dosáhli plynulých a úhledných přechodů barev, háčkujeme poslední pevné oko v kruhové řadě přízí v barvě řady následující.

Dál háčkujeme *1 krátký sloupek do polodlouhého sloupku, 2 dlouhé sloupky vynecháme, uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 3 řetízková oka (roh), 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok, 2 oka vynecháme, do následujícího oka uháčkujeme 1 krátký sloupek, 2 oka vynecháme, 3 dlouhé sloupky do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky do téhož oka, 2 oka vynecháme, 1 krátký sloupek do následujícího oka. Pak 2 oka vynecháme, do následujícího oka uháčkujeme 3 dlouhé sloupky, 1 řetízkové oko, 3 dlouhé sloupky do téhož oka, 3 oka vynecháme*, *-* opakujeme celkem 4x, ale při posledním opakování vynecháme také obě pevná oka a řetízkové oko ze začátku kruhové řady.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do krátkého sloupku ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na fuchsiovou, viz TIP - ZMĚNA BARVY výše, světle šeříkovou přízi odstřihneme.

8. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka.

Pak háčkujeme *2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 3 řetízková oka (roh), 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do každého z následujících 3 ok, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, **1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 2 řetízková oka, 3 oka vynecháme, 1 krátký sloupek kolem řetízkového oka, 2 řetízková oka, 3 oka vynecháme**, **-** zopakujeme ještě 1x, pak 1 dlouhý sloupek do následujícího oka*. *-* opakujeme celkem 4x, ale poslední opakování končíme 1 pevným okem namísto 1 dlouhého sloupku.

Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady - přízi při tom změníme na vyšisovanou modrou, viz TIP - ZMĚNA BARVY výše, fuchsiovou přízí odstřihneme.

9. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, pak háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok.

ROH: uháčkujeme 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Dál háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, **2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka**, **-** zopakujeme ještě 2x. Pak 1 dlouhý sloupek do téhož oka, **-** opakujeme ještě 3x. Uháčkujeme 1 řetízkové oko, pak 1 oko vynecháme a háčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok*. ROH a *-* háčkujeme celkem 3x.

Uháčkujeme ROH, viz výše.
Pak *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 ok, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, **2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka**, **-** zopakujeme ještě 2x. Pak uháčkujeme 1 dlouhý sloupek do téhož oka, **-** opakujeme ještě 1x. Nyní 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok. Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady. Barvu příze měnit nebudeme.

10. KRUHOVÁ ŘADA:
Háčkujeme po 1 pevném oku do každého z následujících 2 ok - při tom u posledního z nich změníme přízi na bílou, viz TIP - ZMĚNA BARVY výše, pak 3 řetízková oka, vyšisovanou modrou přízi odstřihneme. Uháčkujeme 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme, 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 dlouhých sloupků.

ROH:
Háčkujeme 2 dlouhé sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 3 řetízková oka, 2 dlouhé sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Pak háčkujeme *po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, **1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme**, **-** opakujeme ještě 2x. Poté 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 2 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, **-** uháčkujeme 3x, 1 dlouhý sloupek do následujícího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z dalších 3 ok*.
ROH, viz výše, a *-* uháčkujeme celkem 3x, pak háčkujeme zase ROH.

Dál uháčkujeme po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 3 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, *1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 2 řetízková oka, 2 oka vynecháme*, *-* opakujeme ještě 2x. Uháčkujeme 1 dlouhý sloupek do dalšího oka, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme, po 1 dlouhém sloupku do každého z následujících 2 dlouhých sloupků, 1 řetízkové oko, 1 oko vynecháme. *-* opakujeme 2x.
Končíme 1 pevným okem vpíchnutým do 3. řetízkového oka ze začátku kruhové řady, barvu příze měnit nebudeme.

11. KRUHOVÁ ŘADA:
Uháčkujeme 1 řetízkové oko, 1 krátký sloupek do 3. řetízkového oka z předchozí kruhové řady, 2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, po 1 krátkém sloupku do /kolem každého z následujících 7 ok.

ROH:
2 krátké sloupky kolem obloučku z řetízkových ok, 3 řetízková oka, 2 krátké sloupky kolem téhož obloučku z řetízkových ok.

Nyní háčkujeme *po 1 krátkém sloupku do každého z následujících ok a po 2 krátkých sloupcích kolem každého obloučku z řetízkových ok*. ROH, viz popis výše a *-* opakujeme až do konce kruhové řady = 160 krátkých sloupků a 12 řetízkových ok (4 obloučky z řetízkových ok).

Končíme 1 pevným okem do řetízkového oka ze začátku kruhové řady. Všechny příze odstřihneme a konce zapošijeme.

Teď už jen zbývá dodělat 6.-11. kruhovou řadu také u druhého čtverce, v této barevné kombinaci:

6. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá
7. KRUHOVÁ ŘADA: 17 světlý šeřík
8. KRUHOVÁ ŘADA: 16 šeřík
9. KRUHOVÁ ŘADA: 05 vyšisovaná modrá
10. + 11. KRUHOVÁ ŘADA: 01 bílá

Hotovo!

A takhle vypadá uháčkované schéma A.1 v obou barevných kombinacích. Čtverec by měl být velký 25 x 25 cm.

Celé schéma této stopy

= řetízkové oko
= pevné oko do/kolem oka
= krátký sloupek do oka
= krátký sloupek kolem řetízkového oka/obloučku z řetízkových ok
= polodlouhý sloupek do oka
= dlouhý sloupek kolem obloučku z řetízkových ok
= dlouhý sloupek do oka
= 2x nahozený dlouhý sloupek do oka
= 3 řetízková oka

Video stopa

Potřebujete radu, jak na to?

V této video-ukázce uvidíte všechny jednotlivé postupy a techniky, které potřebujete k dokončení 2. stopy.

Komentáře (45)

Teresa Light 14.04.2017 - 17:25:

My work is not square, despite me trying to shape it. My stitch count is correct. Will this correct itself as I go along and join further squares, or damping down at the end of the cal?? Any advice would be appreciated.

DROPS Design 19.04.2017 - 11:09:

Hi Teresa, if you can shape it into right size, it will correct itself when you assembly the Squares later.

Claire 11.04.2017 - 21:54:

Bonsoir, je reste bloquée au cercle de l'indice #1, mon cercle gondole, et j'ai beau changer de taille de crochet, rien n'y fait :( Pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour qu'il reste plat ? Merci

DROPS Design 12.04.2017 - 13:20:

Bonjour Claire, essayez de commencer par la technique du rond magique (cf vidéo). Bon crochet!

Simona 25.03.2017 - 14:07:

Come si devono fissare i fili sul retro del lavoro... Devo fare dei nodi? E come faccio a nascondere le codine che rimangono?

DROPS Design 25.03.2017 - 23:04:

Buonasera Simona. Di solito, non consigliamo di fare dei nodi: potrebbero sciogliersi e il lavoro disfarsi. Dovrebbe passare il filo sotto alcune maglie, sul rovescio del lavoro. Le alleghiamo un video che può aiutarla. Buon lavoro!

Diana Josefin Wallenberg 22.03.2017 - 14:06:

Hur fäster man trådarna?

DROPS Design 23.03.2017 - 11:44:

Hej Diana, se här:

How to weave in cotton tails from Garnstudio Drops design on Vimeo.

Jeanette 18.03.2017 - 22:34:

Vad ska jag göra med tråden som inte skulle klippas av på ledtråd 1? Är nu färdig med ledtråd 2 och har fortfarande nystanet hängandes.

DROPS Design 23.03.2017 - 11:06:

Hej Jeanette, när du är färdig med ledtråd 2 klipper du och fäster alla tråderna.

Anne-Kristine Staldvik 16.03.2017 - 22:15:

Hei 😊Hvor mange ruter skal det hekles av hint 1 og hint 2?

DROPS Design 17.03.2017 - 07:37:

Hej Anne-Kristine, du hækler 1 af hver af de to farver i hint 1 & 2. (2 er fortsættelsen på hint 1)

Camilla Ekström 16.03.2017 - 13:39:

Fick mejl om att ledtråd 3 var ute men går inte att öppna. Otålig😉

Polly Warnes 16.03.2017 - 13:37:

Is there a PDF print friendly version available please.

Elim 16.03.2017 - 13:34:

Fick ett mail att ledtråd 3 kommit ut men ser inte ut som om den är tillgänglig! När öppnar den? Ivrig som tusan😁

Nina 16.03.2017 - 13:03:

Når på dagen kommer neste hint? Venter i spenning..

DROPS Design 16.03.2017 - 13:54:

Hej Nina. Den er lige kommet paa :)

Hanna 16.03.2017 - 12:58:

Vore väldigt trevligt om ni kunde släppa ledtråd 3 snart. Jag vill ju virka :)

Orion 16.03.2017 - 12:22:

Hade varit trevligt om en inte behövt vänta halva dagen på nästa ledtråd! Har ju redan väntat en vecka...

Anna 16.03.2017 - 09:52:

Väntar på ledtråd 3. Vore trevligt om den släpptes direkt på datumet o inte en bit in på dagen. Tack för trevlig CAL

Jerry 16.03.2017 - 09:41:

I'm eagerly waiting for clue 3 :) Thank you for the design.

Emelie 16.03.2017 - 08:09:

Jag får bubbliga rutor.. :( Virkar jag för hårt? Hjälper det om jag blockar rutorna när jag är klar med andra ledtråden? Andras rutor ser så raka och fina ut jämfört med mina, haha.

DROPS Design 16.03.2017 - 11:09:

Hej Emelie, ja det kan vara så att du virkar för hårt, du kan testa att gå upp ett halvt nummer på virknålen. Rutorna ska vara 25 x 25 cm. Lycka till!

Sine Askbo 14.03.2017 - 21:17:

I skriver, at i den allersidste omgang med fastmasker (i den sidste hvide farve) skal hækle således: "Hækl * 1 fastmaske i/om hver af de næste masker og 2 fastmasker om hver luftmaskebue *. Hækl HJØRNE, se forklaring over og hækl fra *-* hele omgangen rundt. " Iflg. jeres diagram, samt hvis man ønsker at have 160 fm til slut, så skal man kun hækle 1 fm om luftmaskebuerne med 1 fm. Dette forvirret meget.

Gitti 14.03.2017 - 10:03:

Hallo ihr Lieben, da ich die Baumwolle nicht bekommen habe, nutze ich ein anderes Garn. Dadurch sind meine beiden Quadrate nur 22cm groß geworden. Habe im Workshop gelesen, dass auch andere Häklerinnen kleinere Quadrate haben. Vielleicht gibt es ja von euch zum Schluss für diese Fälle eine Anleitung/Anregung, die Decke mit zusätzlichen Reihen in der Umrandung zu vergrößern? Liebe Grüße

Desiree 13.03.2017 - 16:54:

Tack, ok. Hur stor blir den färdiga första rutan, och blir det för mått på den färdiga filten om man använder ert garn?

Desiree 13.03.2017 - 13:27:

Åh jag har gjort något fel, bägge ledtrådarna har bara 11 blad. Hur kunde det bli så? Nu ledtråd två stämmer inte varv ett, efter att ha provat mig fram till enbart 8 maskor Mellan hörnen stämmer det. Vad råder ni mig att göra?

DROPS Design 13.03.2017 - 14:28:

Hej Desiree. Du bliver nok nödt til at traevle op desvaerre - for med 11 blade kommer det til at blive fejl. Og saa ville jeg haekle igen og fölge videoen - saa kommer du ikke til at gaa fejl :)

Mette Dinesen 12.03.2017 - 18:53:

Spørgsmålet har været stillet før, men uden svar. Hvad blev der af klip ikke tråden i omgang 4. Kan man klippe og hæfte nu ?

DROPS Design 13.03.2017 - 08:00:

Hej Mette, Ja når du har bruge tråden igen i omgang 7, så kan tråden klippes og hæftes (hvilket i øvrigt alle tråde kan når man er færdig med 2.ledetråd).

Přidejte svůj komentář či dotaz k této stopě

Vaši emailovou adresu nezveřejníme. Povinná pole jsou označena *.